اخبار امور اداری
اخبار امور اداری

جلسه ساماندهی مدارس روستایی مهریز برگزار شد
جلسه ساماندهی مدارس روستایی مهریز برگزار شد
جلسه ساماندهی مدارس روستایی مهریزبا حضور بخشدار مرکزی و مدیر آموزش و پرورش در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش مهریز
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش مهریز
جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز با حضور تمامی اعضا در محل دفتر مدیریت تشکیل گردید
قابل توجه داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش
قابل توجه داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش
اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص زمان ثبت نام و برگزاری چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

تشویقی
تشویقی

ارزشیابی 97-96
ارزشیابی 97-96

انتقالات خارج از استان
انتقالات خارج از استان

فرم های امتیاز بندی
فرم های امتیاز بندی

ارتقاء رتبه
ارتقاء رتبه