اخبار امور اداری
اخبار امور اداری

حداقل کردن حداکثر
جلسه ساماندهی مدارس روستایی مهریز برگزار شد
جلسه ساماندهی مدارس روستایی مهریزبا حضور بخشدار مرکزی و مدیر آموزش و پرورش در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش مهریز
جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز با حضور تمامی اعضا در محل دفتر مدیریت تشکیل گردید
قابل توجه داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش
اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص زمان ثبت نام و برگزاری چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

تشویقی
تشویقی

حداقل کردن حداکثر

انتقالات خارج از استان
انتقالات خارج از استان

حداقل کردن حداکثر

فرم های امتیاز بندی
فرم های امتیاز بندی

حداقل کردن حداکثر

ارتقاء رتبه
ارتقاء رتبه

حداقل کردن حداکثر

ارزشیابی 97-96
ارزشیابی 97-96

حداقل کردن حداکثر