اخبار امور اداری
اخبار امور اداری

حداقل کردن حداکثر
جلسه ساماندهی مدارس روستایی مهریز برگزار شد
جلسه ساماندهی مدارس روستایی مهریزبا حضور بخشدار مرکزی و مدیر آموزش و پرورش در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش و پرورش مهریز
جلسه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهریز با حضور تمامی اعضا در محل دفتر مدیریت تشکیل گردید
قابل توجه داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش
اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص زمان ثبت نام و برگزاری چهارمين آزمون استخدامی مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1396

تشویقی
تشویقی

حداقل کردن حداکثر

ارزشیابی 97-96
ارزشیابی 97-96

حداقل کردن حداکثر

انتقالات خارج از استان
انتقالات خارج از استان

حداقل کردن حداکثر

فرم های امتیاز بندی
فرم های امتیاز بندی

حداقل کردن حداکثر

ارتقاء رتبه
ارتقاء رتبه

حداقل کردن حداکثر