اعلانات
اعلانات

 

- شیوه نامه پروژه مهر98 (دریافت نامه - دریافت شیوه نامه )

- دستورالعمل نظارت بر فعالیت های پروژه مهر98 ( دریافت نامه -دریافت شیوه نامه )

 

 

آنچه مديران واحدهاي آموزشي بايد بدانند...

 

اخبار پروژه مهر
اخبار پروژه مهر

سازماندهی معلمین تربیت بدنی مهریز
در راستای اجرای پروژه مهر 98
سازماندهی معلمین تربیت بدنی مهریز
در آستانه سال تحصیلی جدید و در راستای اجرای پروژه مهر 98 معلمین تربیت بدنی مهریزسازماندهی شدند.