نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مهریز برگزار شد

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در مهریز برگزار شد.

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی  با شرکت بیش از 430 دانش آموز در مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز در حاشیه بازدید از حوزه های آزمون گفت: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان با شرکت 121دانش آموز پایه هفتم در 2حوزه امتحانی برگزار شد که از این تعداد 80 دانش آموز پسر و بقیه دختر هستند.

سید علی کارآموز افزود: آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی پایه دهم با شرکت 312 دانش آموز در دو حوزه امتحانی برگزار شد که از این تعداد 187 دانش آموز دختر و 125 دانش آموز پسر هستند.