نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام تیم نظارت بر صحت فرایند ثبت ‌نام دانش‌آموزان در سطح مدارس مهریز

مدیر آموزش و پرورش مهریز از اعزام تیم برای نظارت بر صحت فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزی در سطح مدارس شهرستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز سید علی کارآموز مدیر آموزش و پرورش مهریزبا اشاره به فصل ثبت‌نام مدارس گفت:ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان در آموزش و پرورش مهریز به منظور نظارت هرچه بیش تر بر روند ثبت نام دانش آموزان در مدارس کار خود را آغاز کرده است.

وی افزود: اولیاء دانش آموزان باید براساس محدوده جغرافیایی محل سکونت خود نسبت به ثبت نام دانش آموزان در واحدهای آموزشی اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: اولیای دانش آموزان در صورت داشتن هرگونه اعتراض می توانند به دبیرخانه ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان مهریز مستقر در مدیریت مراجعه نمایند.