نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمي آموزشي معلمان جغرافيا استان يزد با همكاري اداره برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني استان يزد برگزار می کند

انجمن علمي آموزشي معلمان جغرافيا استان يزد با همكاري اداره برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني استان يزد برگزار می کندبه اطلاع مي رساند  انجمن علمي آموزشي معلمان جغرافيا استان يزد با همكاري اداره برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني استان يزد دوره‌هاي
حقوق شهروندي در نظام اداري  با كد 99505911  به مدت 8 ساعت
پيشگيري و كنترل عوامل خطر ساز بيماري هاي قلبي عروقي با كد 92102108 به مدت 16 ساعت
مقاله نويسي با كد 99506152 به مدت 24 ساعت
مديريت كلاس درس با كد 91401522  به مدت 32 ساعت
به صورت الكترونيكي برگزار مي نمايد.
جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به آدرس  www.tstc.yazdedu.ir  مراجعه نمائيد .