نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازهنرستان شبانه روزی ام البنین

بازدیدمدیرآموزش وپرورش ازهنرستان شبانه روزی ام البنین

بازدیدمدیرآموزش وپرورش  مهریز،معاونین پشتیبانی،آموزشی و پرورشی وفرهنگی ازهنرستان شبانه روزی ام البنین وبررسی مسائل ومشکلات دانش آموزان خوابگاهی این آموزشگاه