نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از روند احداث دبیرستان خیری مریم مهریز


بازدید مدیرکل  نوسازی مدارس استان یزد، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان ، معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش مهریز از روند احداث دبیرستان خیری مریم مهریز