نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه نهايي امتحانات دیماه مهریز

رئیس اداره ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از حوزه نهايي امتحانات دیماه مهریز و حوزه امتحانات داخلي این شهرستان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز رئیس اداره ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در معیت مسئول گروههای آموزشی استان و کارشناسان سنجش و ارزیابی عملکرد مدیریت از حوزه نهايي امتحانات دیماه مهریز در دبیرستان ابن سينا وحوزه امتحانات داخلي در هنرستان شهيدبهشتي این شهرستان بازدید نمود و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری امتحانات قرار گرفت.

برزگری پس از بازدید و نظارت بر نحوه برگزاری امتحانات و بررسی امکانات حوزه های امتحانی از زحمات و تلاشهای کلیه عوامل اجرایی برگزاری امتحانات تشکر نمود.