نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس مرکز مشاوره امام حسین(ع) استان از مهریز

رئیس مرکز مشاوره امام حسین(ع) استان از فعالیتهای هسته مشاوره مهریز بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز رئیس مرکز مشاوره امام حسین(ع) استان در بازدید یکروزه از شهرستان  ابتدا در جلسه ای با حضور معاون پرورشی و اعضای هسته مشاوره مدیریت روند فعالیتهای انجام شده در شهرستان را بررسی و با توجه به نتایج آزمون سلامت روان دانش آموزان به ضرورت پیگیری موضوع خانواده ها و نقش آنها بر دانش آموزان تاکید نمود.

همچنین در نشست دیگری که با حضور مدیر آموزش و پرورش تشکیل گردید علاوه بر گزارش نتایج سلامت روان و بیان نقاط قوت و ضعف موجود در شهرستان ضرورت تشکیل کمیته ای مشترک جهت پیگیری مسائل و مشکلات خانواده ها بررسی گردید.

ضرورت تبدیل هسته مشاوره مدیریت به مرکز جهت رسیدگی بهتر به مشکلات دانش آموزان و خانواده ها از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.