نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید سرگروه های آموزشی متوسطه استان یزد از مدارس متوسطه شهرستان مهریز

سرگروه های آموزشی دوره اول و دوم متوسطه استان یزد از مدارس متوسطه شهرستان مهریز بازدید نمودند.

سرگروه های آموزشی دوره اول و دوم متوسطه استان یزد با حضور در آموزشگاه های متوسطه مهریز از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس این شهرستان قرار گرفتند .
به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز ؛ با هدف بررسی مسائل آموزشی و کیفیت بخشی به امر تدریس دبیران ، سرگروه های آموزشی استان به همراه سرگروه های شهرستان با حضور در آموزشگاه های متوسطه دوره اول و دوم ، از نزدیک در جریان روند آموزشی مدارس مهریز قرار گرفتند.