نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس یزد ازپروژه های آموزشی مهریز

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز، از پروژه های آموزشی در دست ساخت این شهرستان بازید کردند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد و مدیر آموزش و پرورش مهریز، از پروژه های آموزشی در دست ساخت این شهرستان بازید کردند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز عارفی مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد در این بازدید که معاونت فنی و اجرایی اداره کل نوسازی مدارس استان وی را همراهی می کرد بر عزم جدی این اداره کل در تکمیل فضاهاو پروژه های عمرانی آموزش  و پرورش و پیگیری مسائل و مشکلات تا حصول نتیجه و افتتاح پروژه ها در اول مهر تاکید نمود .

پروژه های مسکن مهر،حضرت ابوالفضل(ع)،یاوران مهدی(عج) ومریم زارعزاده مورد بازدید مدیرکل نوسازی مدارس استان و تیم همراه قرار گرفت.