نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه نهايي امتحانات دیماه مهریز

بازدید مدیر آموزش و پرورش از حوزه نهايي امتحانات دیماه مهریز


مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه نهايي امتحانات دیماه مهریز این شهرستان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز در معیت معاونت آموزشی مدیریت از حوزه نهايي امتحانات دیماه مهریز در دبیرستان پیامبر اعظم(ص) این شهرستان بازدید نمود و از نزدیک در جریان نحوه برگزاری امتحانات قرار گرفت.

کارآموز پس از بازدید و نظارت بر نحوه برگزاری امتحانات و بررسی امکانات حوزه های امتحانی از زحمات و تلاشهای کلیه عوامل اجرایی برگزاری امتحانات تشکر نمود.