نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ناظران وزارتی از عملکرد حوزه سنجش مدارس مهریز

ناظران حوزه سنجش و ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش از مدارس متوسطه دور دوم مهریز بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش مهریز در راستای اجرای طرح نظارت جامع بر حوزه سنجش و ارزشیابی، تیم ناظرین وزارت آموزش و پرورش از استان تهران  از حوزه اداری و مدارس شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید که از مدارس متوسطه دور دوم مهریز صورت گرفت در قالب دو محور نظارت بر اجرای آیین نامه ها و دستور العمل ها و ارزشیابی مستمر بازدید به عمل آورده شد.

 در پایان این بازدید جلسه ارائه گزارش اجمالی توسط ناظران به مسئولین مدیریت  در خانه معلم مهریز برگزار و نقاط قوت وضعف  امتحانات مهریز بررسی شد.