نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازگشائی مدرسه استثنائی مهریز با مراسم بچه های رنگین کمان

بازگشائی مدرسه استثنائی مهریز با مراسم بچه های رنگین کمان


مدرسه استثنائی انفاق مهریز با مراسم بچه های رنگین کمان بازگشایی شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز ،درآیینی با حضور مدیر آموزش و پرورش ، شهردار و جمعی از فرهنگیان ،دانش آموزان با نیازهای ویژه و اولیای آنان سال تحصیلی جدید در مدرسه استثنائی انفاق  مهریز آغازشدو و 100 دانش اموز این دبستان سال تحصیلی خود را آغاز کردند.