نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی مسائل و مشکلات دبیرستان علیرضا بیک مهریز

بررسی مسائل و مشکلات دبیرستان علیرضا بیک مهریز


طی نشستی مسائل و مشکلات دبیرستان علیرضا بیک خورمیز مهریز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مسائل ومشكلات دبيرستان عليرضا بيك روستاي خورميز سفلي در نشست شورای دبیران این آموزشگاه با حضور مهدي دهقان زاده بخشدارمركزي مهريز،كارآموز مدیر آموزش وپرورش واعضاي شوراي اسلامي  روستا بررسي گرديد.

در این جلسه که معاونین مدیریت نیز حضور داشتند امور آموزشی،پرورشی و عمرانی آموزشگاه مورد بررسی قرار گرفت و توسط مسئولین قول مساعد درخصوص رفع مشکلات آموزشگاه داده شد.