نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان صدرا در مهریز

آزمون ورودی دبیرستان دور دوم علوم و معارف اسلامی صدرا در شهرستان مهریز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز 104 نفر از دانش آموزان شهرستان در این آزمون به رقابت پرداختند که 50 نفر پس از قبولی در آزمون و مصاحبه در دو دبیرستان دور دوم صدرا به تحصیل مشغول می شوند.

مدیر آموزش و پرورش مهریز و معاونت آموزشی مدیریت از روند برگزاری این آزمون در سالن اجتماعات دبیرستان دخترانه صدرا مهریز بازدید نمودند.

شایان ذکر است دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا شهرستان مهریز در مهرماه سال 87 تأسیس و برای دبیرستانهای دور اول و دوم از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه دانش آموز می پذیرد.