نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت تعالی مدیریت در مهریز

دوره ضمن خدمت تعالی مدیریت ویژه مدیران مقطع متوسطه و کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، دوره ضمن خدمت تعالی مدیریت ویژه مدیران مجری طرح تعالی مدیریت و کارشناسان اداری با حضور "دهشیری" مدرس دوره به مدت 16ساعت در محل مدیریت برگزار شد.

"کارآموز" مدیر آموزش و پرورش مهریز به اتفاق" سادات" کارشناس ضمن خدمت از روند اجرای دوره  ضمن خدمت تعالی مدیریت بازدید نمود و از حضور مدیران وکارشناسان و برگزارکنندگان این دوره آموزشی تقدیر نمود.