نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت پدافند غیرعامل در مهریز

دوره ضمن خدمت پدافند غیرعامل با همکاری واحد حراست آموزش و پرورش مهریز ویژه ی نیروهای خدماتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز دوره ضمن خدمت پدافند غیرعامل با همکاری واحد حراست آموزش و پرورش مهریز ویژه ی نیروهای خدماتی به مدت 12 ساعت برگزار شد.

هدف ازبرگزاری این دوره که در سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد آشنایی فراگیران با راهکارهای اجرایی پدافند غیرعامل می باشد.