نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل پویش سپاس معلم به پاس زحمات معلمین توسط دانش آموزان یزدی

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از تشکیل پویش سپاس معلم به پاس زحمات معلمین توسط دانش آموزان یزدی خبر داد.


معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از تشکیل پویش سپاس معلم به پاس زحمات معلمین توسط دانش آموزان یزدی خبرداد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " سعیده بهادرزاده " گفت : به پاس زحمات معلمین استان پویش سپاس معلم توسط دانش آموزان یزدی تشکیل شد .
وی افزود: جزوات آموزشی خودآموز،فایل های صوتی،فیلم آموزشی و... تهیه و در سایت اداره تکنولوژی استان به آدرس www.tech.yazdsch.ir
بارگذاری گردیده است.
شرایط:
مختص دانش آموزان دوره ابتدایی
ارسال فیلم یا متن حداکثر در سی ثانیه
ارسال در پیام رسان داخلی ایتا به شماره تلفن ۰۹۱۴۰۷۰۱۹۹۴
https://eitaa.com/pooyeshmehriz