نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم زمانی ثبت نام مدارس شاهد

ثبت نام مدارس شاهد در سال 99-98 تذکر: جهت ثبت نام از مراجعه به سایر سایت های اینترنتی و تماس با شماره تلفن های (پیش شماره 909) خودداری نمایید.

تذکر: جهت ثبت نام صرفا از طریق سایت سجا (www.sala.medu.ir) اقدام نموده و از مراجعه به سایر سایت های اینترنتی و تماس با شماره تلفن های (پیش شماره 909) خودداری نمایید.