نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی طرح نماد در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد

جلسه توجیهی طرح نماد( نظام مراقبت اجتماعی دانش اموزان) با حضور رئیس اداره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در آموزش و پرورش مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز رئیس اداره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه گفت: اجرای طرح «نماد» راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

شایق افزود: در چارچوب سیاست های دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش و با هدف گسترش فعالیت ها و برنامه های فرهنگی و آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس استان یزد طرح نماد در سطح مدارس اجرا می شود که در فاز اول برنامه آموزش، مشاوره، شناسایی و غربالگری، ارجاع، حمایت های اجتماعی، درمان، مراقبت، پیگیری و بازتوانی اجرایی خواهد شد

وی با اشاره به اینکه طرح "نماد" برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزی از اهمیت زیادی برخوردار است از اجرای آن در شهرستان مهریز خبر داد.

آدرس کوتاه: