نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هیئت مدیره صندوق وام ضروری فرهنگیان مهریز برگزار شد

جلسه هیئت مدیره صندوق وام ضروری فرهنگیان مهریز برگزار شد


اولین جلسه هیئت مدیره جدید صندوق وام ضروری فرهنگیان مهریز با حضور رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد برگزار شد.

اولین جلسه هیئت مدیره جدید صندوق وام ضروری فرهنگیان مهریز با حضور رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریزو اعضای انتخابی و انتصابی جدید و بازرس صندوق برگزار شد آخرین آئین نامه و دستورالعمل اجرایی صندوق های وام ضروری فرهنگیان بررسی شد و موارد آیین نامه و وظایف اعضا و سیسماتیک کردن صندوق جهت دسترسی سریع و آسان همکاران توسط رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد تشریح شد.

گفتنی است اعضای انتخابی جدید هیئت مدیره صندوق وام ضروری فرهنگیان مهریز پس  از تشکیل جلسه مجمع عمومی دوم انتخابات هیئت مدیره صندوق و اخذ آراء از بین حاضرین در جلسه انتخاب شدند.