نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه توجیه و تبلیغ شورای پروژه مهر مهریز تشكیل شد

جلسه کارگروه توجیه و تبلیغ شورای پروژه مهر مهریز تشكیل شد


جلسه کارگروه توجیه و تبلیغ از كمیته های شش گانه شورای پروژه مهر در مهریز تشكیل شد.

جلسه کارگروه توجیه و تبلیغ پروژه مهر با حضور معاونت آموزشی و دبیر شورا و سایر اعضاء به منظور تبیین شرح وظایف کارگروه و تدوین تقویم اجرایی فعالیت ها در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این نشست رئیس کارگروه  توجیه و تبلیغ هدف این كمیته را فراهم كردن شرایط مناسب برای بازگشایی با شكوه مدارس در سال تحصیلی جدید و ورود پرشور و نشاط دانش آموزان به مدارس دانست .

سید محسنی بازگشایی مدارس در مهرماه را فرایندی گسترده و عظیم دانست كه باید با همكاری و برنامه ریزی دقیقی از سوی اعضا همراه باشد.

وی در ادامه مطالبی را در خصوص شرح وظایف کارگروه  و ترویج برنامه ها ،انتظارات کارگروه از مدیران مدارس، زمانبندی اجرای آن و همكاری با سایر کارگروهها در انجام  فرایند بازگشایی مدارس بیان کرد.

وی پوشش خبری مناسب از فعالیت های پروژه مهر 97، اطلاع‌رسانی در سطح شهر در ارتباط با بازگشایی با شکوه مدارس و هفته دفاع مقدس، دعوت از خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان،فرهنگیان و دانش آموزان شاخص و نمونه در مراسم بازگشایی مدارس ، برگزاری مراسم های نمادین بازگشایی و رعایت حرمت ماه محرم در این برنامه ها،تشكیل جلسات هفتگی و پیگیری نحوه اطلاع‌رسانی به مدیران و اولیای دانش‌آموزان را از مهمترین  برنامه های این کارگروه عنوان نمود.