نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه ماده 18 مهریز تشکیل شد

جلسه کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس مهریز تشکیل شد.

در راستای سامان دهی و نحوه ی نظارت و ارزیابی بیشتر بر سرویس های ایاب و ذهاب مدارس ، جلسه کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان مدارس مهریز با حضور معاون فرماندار و اعضاء در شهرداری مهریز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریزدر این نشست که با هدف تعینن نرخ پیشنهادی کارگروه ماده 18 برای سرویس حل و نقل دانش آموزان،سامان دهی سرویس ایاب و ذهاب مدارس و نحوه ی نظارت و ارزیابی بیشتر این سرویس ها برگزار گردید اعضا در مورد مشکلات سرویس های مدارس و ارایه ی پیشنهادات در جهت ارتقای کیفیت خدمات رسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه نرخ پیشنهادی جلسه تصویب و جهت طرح در شورای اسلمی شهر و تصویب آن به شورای اسلامی شهر ارسال گردید.

گفتنی است:اعضای کارگروه ماده 18 سرویس حمل و نقل دانش آموزان نمایندگانی از فرمانداری، پلیس راهور ، اداره حمل و نقل عمومی ، آموزش و پرورش و نماینده انجمن اولیاء و مربیان مدارس می باشند.