نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی مهریز برگزار شد.

جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی و توجیهی آموزش دهندگان مهریز با حضور معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد در این جلسه با بیان ارزش و قداست و منزلت نهضت سوادآموزی گفت: کار و فعالیت در نهضت سوادآموزی با عشق و علاقه انجام می شود.

مرآت امین الرعایا با اشاره به شعار یونسکو در سال 2017 گفت:هفدهم شهریورماه ماه سال جاری بعنوان سوادآموزی دیجیتال نامگذاری شده است و به همین دلیل کلاسهای دوره انتقال با برگزاری دوره های icdl توام می شود..

وی از فعالین در امر سوادآموزی خواست سواد رسانه ای و دیجیتالی خود را افزایش داده تا بتوانند در امر سوادآموزی به روز فعالیت نمایند.  

مدیر آموزش و پرورش مهریز نیز در این نشست با اشاره به درخشش سوادآموزی مهریز و کسب رتبه های برتر استانی و کشوری از فعالیت اعضاء و آموزش دهندگان قدردانی نمود.

وی بازدید منظم از کلاسهای سوادآموزی، برگزاری متمرکز کارگاه icdl  ویژه سوادآموزان،نظازت و کنترل سوادآموزان و بررسی مسائل و مشکلات آنان را از مهم ترین انتظازات از حوزه سوادآموزی شهرستان ذکر نمود.

حاضری رئیس اداره سنجش و ارزشیابی سوادآموزی استان نیز در این جلسه در رابطه با شرح وظایف آموزش دهندگان و تشکیل کلاس های دوره سوادآموزی،انتقال و تحکیم سواد،طرح خواندن با خانواده و حلقه های کتابخوانی مطالبی را بیان نمود.

در این نشست آموزش دهندگان مسائل و مشکلات کاری خود را بیان نمودند.