نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره «آموزه­ ها و معارف قرآني (شميم دانش)»

دوره «آموزه­ ها و معارف قرآني (شميم دانش)»در راستاي پيشبرد اهداف دوره هاي آموزشي با رويكرد تعالي معنوي و ضرورت تعميق فرهنگ قرآني در آموزش و پرورش بدين وسيله دوره «آموزه­ها و معارف قرآني (شميم دانش)»  با كد 99506146  به مدت 28 ساعت  با همكاري راديو قرآن برگزار  خواهد شد.  لذا كليه همكاران مي توانند با توجه به موارد و ملاحظات ذيل    ( با رعايت سقف آموزش20% عمومي و 80% تخصصي در سال) نسبت به ثبت نام، شركت در دوره آموزشي و آزمون دوره اقدام نمايند.
1- ثبت نام در دوره فقط از طريق سامانه LTMS ضمن خدمت آموزش و پرورش  به نشاني ltms.medu.ir از تاريخ 11 /7 / 96  لغايت96/7/14امكان پذير مي باشد.
2-  محتواي دوره  از فركانس راديو قرآن به نشاني پوشش فركانسي FM پوشش فركانسي راديو قرآن
FM رديف 100 مگاهرتز - AM رديف 900 كيلو هرتز، از  ساعت 30/19 تا ساعت  20   از راديو پخش خواهد شد. 
3- برنامه «شميم دانش» از  راديو قرآن به آدرس اينترنتي:
radioquran.ir/ProgramHome?m=056536 از ۱۵ مهر تا ۸ ديماه،  مطابق جدول ذيل مي باشد.
4-  برگزاري زمان آزمون متعاقبا  با هماهنگي موسسه پيام آوران شهيد مهدوي اعلام مي گردد.

¬در پايان دوره با برگزاري آزمون به فرهنگياني كه حدنصاب نمره را كسب كرده اند گواهي پايان دوره اعطا مي شود

محتوای دوره
96/07/15 تا 96/07/19