نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت"آغاز سال تحصيلي همراه با ايمني و امنيت مدرسه "با كد 91700174

دوره ضمن خدمت"آغاز سال تحصيلي همراه با ايمني و امنيت مدرسه "با كد 91700174با سلام و احترام

به اطلاع مي رساند مركز برنامه‌ريزي نيروي انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با هماهنگي و همكاري دفتر وزارتي دوره ضمن خدمت"آغاز سال تحصيلي همراه با ايمني و امنيت مدرسه "با كد 91700174 را به صورت الكترونيكي براي تمامي مديران مناطق را اجرامي نمايد.
1) فقط روساي مناطق در دوره مذكور شركت نمايند و ثبت نام آنها الزامي مي باشد .
2) ثبت نام از طريق سامانه LTMS انجام گردد .
3) ثبت نام دوره تا تاريخ 97/7/28 فعال مي باشد .
4) برنامه زماني آزمون ها در سامانه متعاقباً اعلام مي گردد .