نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت مهارتهای عمومی تربيت بدني در مهریز برگزار شد

دوره ضمن خدمت مهارتهای عمومی تربيت بدني در مهریز برگزار شد


در اجرای دستورالعمل پروژه مهر 97
در راستای اجرای دستورالعمل پروژه مهر 97 دوره ضمن خدمت مهارتهای عمومی تربيت بدني در مهریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در دوره ضمن خدمت مهارتهای عمومی تربيت بدني که به مدت 40 ساعت در 6 روز برگزار می شود آموزگاران سه پایه اول مدارس ابتدایی مهریز حضور دارند.

گفتنی است: این دوره به صورت یک روز تئوری و 5 روز عملی در کانون شهید کشاورزی و مجتمع ورزشی امام رضا(ع) مهریز برگزار می شود.