نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

روزشمار هفته شوراهاي آموزش و پرورش اعلام شد

روزشمار هفته شوراهاي آموزش و پرورش اعلام شد


در آستانه هفته شوراهاي آموزش و پرورش، روز شمار اين هفته كه از 24 دي ماه آغاز مي شود و تا 30 دي ماه ادامه مي يابد، اعلام شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اولين روز اين هفته جمعه 24 دي ماه با عنوان؛ شورا و مشورت در اسلام – شنبه 25 دي ماه شوراهاي آموزش و پرورش، اقدام و عمل در تحقق اقتصاد مقاومتي- يك شنبه 26 دي ماه با عنوان؛ شوراهاي آموزش و پرورش، ‌تحقق مشاركت و نظارت مردمي- دوشنبه  27 دي ماه، شوراهاي آموزش و پرورش و شيوه هاي نوين مديريت مدارس- سه شنبه 28 دي ماه با عنوان؛ شوراهاي آموزش و پرورش و سند تحول بنيادين  -چهار شنبه  29 دي ماه، شوراهاي آموزش و پرورش ، سازمان ها ، نهادها و تقسيم كار ملي- پنج شنبه30 دي ماه با عنوان؛ شوراهاي آموزش و پرورش ،‌ تقويت نظام مالي مدارس و تحقق عدالت آموزشي نامگذاري شده است.