نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس اداره سواد آموزی استان از کلاسهای سواد آموزی مهریز بازدید نمود

رئیس اداره سواد آموزی استان از کلاسهای سواد آموزی مهریز بازدید نمود


رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از کلاسهای سواد آموزی مهریز در مرکز یادگیری محلی این شهرستان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، به همراه مدیر آموزش و پرورش و اعضای گروه بهبود کیفیت سوادآموزی مهریز از کلاسهای دوره های سوادآموزی  مرکز یادگیری محلی امام خمینی(ره) بازدید نمودند و فعالیت های حوزه سوادآموزی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.