نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان آزمون ضمن خدمت "مهارت هاي سرپرستي ويژه سرپرستان شبانه روزي

زمان آزمون ضمن خدمت "مهارت هاي سرپرستي ويژه سرپرستان شبانه روزيبه اطلاع مي رساند زمان آزمون ضمن خدمت "مهارت هاي سرپرستي ويژه سرپرستان شبانه روزي با كد 99505925 (20 ساعت ) " در روز پنج شنبه 2 اسفند ماه از ساعت 9 صبح الي 14 و روز شنبه 4 اسفند ماه از ساعت 18 الي 22 مي باشد . 

نكته : زمان آزمون قابل تمديد نمي باشد . 
هر فراگير تنها در يك آزمون شركت نمايد . 
زمان هر سوال 1 دقيقه مي باشد . يعني 4 سوال در يك صفحه تنها 4 دقيقه وقت پاسخ داريد و چنانچه از 4 دقيقه بيشتر شود از آزمون خارج مي شويد و نمره عدم قبولي ثبت مي شود . 
امكان برگشت به صفحه قبل در سوالات وجود ندارد .