نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمان بندی ثبت نام مدارس شاهد درسال تحصيلی۹۹_۹۸

زمان بندی ثبت نام مدارس شاهد درسال تحصيلی۹۹_۹۸


زمان بندی ثبت نام مدارس شاهد درسال تحصيلی۹۹_۹۸

خانواده محترم شهداء ، جانبازان ، ايثارگران و ساير افراد متقاضی ثبت نام در مدارس شاهد به اطلاع می رساند زمان پيش ثبت نام در اين مدارس به شرح ذيل می باشد.
پايه اول ابتدايی
۹۸/۰۳/۰4لغايت ۹۸/۰۳/۱۷
پايه هفتم (دوره اول متوسطه):
۰۴/۰۱/ ۹۸ لغايت ۹۸/۰۴/۱۴
پايه دهم (دوره دوم متوسطه):
۹۸/۰۴/۰۵ لغايت ۹۸/۰۴/۲۱
سایر پایه های تحصیلی :مراجعه به آموزشگاه شاهد محدوده محل سکونت و تکمیل فرم امتیاز بندی از تاریخ ۹۸/۰۵/۰۱لغایت ۹۸/۰۵/۱۰
تذكر: ثبت نام در پایه های ورودی
مدارس شاهد
 (اول ابتدایی،هفتم ،دهم متوسطه) فقط از طريق سامانه سجا به آدرس:(saja.medu.ir) انجام می پذيرد.

تذکر: جهت ثبت نام صرفا از طریق سایت سجا (www.sala.medu.ir) اقدام نموده و از مراجعه به سایر سایت های اینترنتی و تماس با شماره تلفن های (پیش شماره 909) خودداری نمایید.