نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی معلمین تربیت بدنی مهریز

در راستای اجرای پروژه مهر 98
در آستانه سال تحصیلی جدید و در راستای اجرای پروژه مهر 98 معلمین تربیت بدنی مهریزسازماندهی شدند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در آستانه سال تحصیلی جدید و در راستای اجرای پروژه مهر 98 معلمین تربیت بدنی مهریزسازماندهی شدند.

نصیریان کارشناس سلامت و تربیت بدنی آموزش و پرورش مهریز با اشاره به فعالیت 30 معلم تربیت بدنی در مهریز گفت: محل کار این تعداد مشخص و برای شروع سال تحصیلی جدید سازماندهی شده‌اند.