نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سفر یک روزه رئیس اداره مشارکتهای مردمی آموزش وپرورش یزد به مهریز

سفر یک روزه رئیس اداره مشارکتهای مردمی آموزش وپرورش یزد به مهریز


در اجرای دستورالعمل پروژه مهر
رئیس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد طی سفر یکروزه به مهریز مسائل و مشکلات حوزه مشارکتهای مردمی در این شهرستان را بررسی نمود.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز، شرکت در جلسه شورای نظارت شهرستان، حضور در نشست مشترک موسسان آموزشگاههای علمی آزاد و زبان خارجی ،نشست صمیمی با موسسین مراکز پیش دبستانی مهریزجهت ساماندهی مراکز و بازگشایی باشکوه در سال تحصیلی آینده  و بازدید از یک مرکز پیش دبستانی غیردولتی از مهمترین برنامه های این سفر یکروزه  در مهریز بود
در این سفر علی محمد قانع، کارشناس مسئول مشارکتهای مردمی و خانم زفیعی کارشناس مراکز مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز رئیس اداره مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد را همراهی کردند.