نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرکت در نشست شورای معلمین دبستان یس مهریز

به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش
به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهای آموزش و پرورش مدیر آموزش و و پرورش و معاونین مدیریت با شرکت در نشست شورای معلمین دبستان یس مهریز با آنان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این نشست معلمین و کادر دبستان مسائل و مشکلات آموزشگاه را بیان نمودند و در ادامه مدیر آموزش و پرورش و معاونین مدیریت مطالبی را در خضوض مسائل آموزشگاه و فعال برگزار نمودن برنامه های دهه مبارک فجر بیان نمودند.