نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز برگزار شد

شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ومعاون فرماندار مهریز در مرکز حرفه آموزی خانه گلها مهریز تشکیل شد.

اعضای شورای پشتیبانی سوادآموزی مهریز ضمن شرکت درجلسه شورا از نزدیک در جریان فعالیتها و برنامه های مراکز توانبخشی خانه گلها مهریز قرار گرفتند در این جلسه از تشکیل کلاسهای سواد آموزی ویژه معلولین به همت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تقدیر و از تعامل و همکاری اعضا در برگزاری این کلاسهای آموزشی تجلیل شد. در ادامه جوایزی از طرف معاون سواد آموزی استان به توانخواهان تحت پوشش اهداء گردید.