نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عوامل اجرایی ستاد اسکان میهمانان نوروزی مهریزتجلیل شدند

طی آیینی با حضور فرماندار مهریز و رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از عوامل اجرایی ستاد اسکان میهمانان نوروزی مهریزتجلیل شد.

طی آیینی با حضور فرماندار مهریز و رئیس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از عوامل اجرایی ستاد اسکان میهمانان نوروزی مهریزتجلیل شد.