نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرهنگی مهریزی درجشنواره تجارب برتر تربیتی موفق به کسب رتبه برتر شد

مدیر آموزش و پرورش مهریزگفت: فرهنگی مهریزی درجشنواره تجارب برتر تربیتی موفق به کسب رتبه برتر استان یزد شد.

مدیر آموزش و پرورش مهریزگفت: فرهنگی مهریزی درجشنواره تجارب برتر تربیتی موفق به کسب رتبه برتر استان یزد شد.

سید علی کارآموز افزود:خانم مرضیه زارعزاده مهریزی از دبیرستان زکیه شهرستان مهریز موفق به کسب رتبه برتر در چهارمین جشنواره تجارب برتر تربیتی شد.

 وی گفت: زارعزاده مهریزی با طرح مطالعه موردی افسردگی و راهکارهایی برای درمان در این جشنواره شرکت کرده بود.