نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست حوزه استثنایی مهریز برگزار شد

نشست حوزه استثنایی مهریز با حضور کارشناسان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد برگزار شد.

نشست حوزه استثنایی مهریز با حضور  کارشناسان اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یزد در دفتر مدیریت برگزار شد.

در این نشست که با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز برگزار شد مسائل و مشکلات  حوزه استثنایی شهرستان و دبستان استثنایی انفاق مهریز مورد بررسی قرار گرفت.