نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست فصلی مسئولان و مربیان تشکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان یزددرمهریز برگزارشد

نشست فصلی مسئولان و مربیان تشکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان یزددرمهریز برگزارشد


دومین نشست فصلی مسئولان و مربیان خواهر و برادر تشکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان یزد در باغ تاریخی خوشنویس مهریز برگزار شد.

دومین نشست فصلی مسئولان و مربیان خواهر و برادر تشکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان یزد  در باغ تاریخی خوشنویس مهریز برگزار شد.