نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه کار وفناوری در مدارس مهریز افتتاح شد

نمایشگاه کار وفناوری با حضور مدیر آموزش و پرورش مهریز ، بخشدار و جمعی از دانش آموزان در مدرسه صادقی نژاد روستای سریزد این شهرستان افتتاح شد

در این جشنواره که به مدت یک هفته دایر و برای بازدید علاقه مندان آزاد است،  دست ساخته دانش آموزان شامل ، خیاطی ، گلدوزی ، منجوق دوزی ، منبت کاری و کار و فناوری وجود دارد.
ایجاد انگیزه ، شور و شوق در بین دانش آموزان برای انجام فعالیت های جانبی فرهنگی و هنری ، رقابت سازنده بین آنها و شکوفایی استعدادها از هدف های برپایی نمایشگاه است .