نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش توجیهی مربیان پیش دبستانی مهریز برگزار شد

با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

همایش توجیهی ویژه مربیان و اولیای دانش آموزان مراکز پیش دبستانی مهریزبا حضور معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در کانون شهید کشاورزی برگزار شد.