نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش هدایت تحصیلی اولیای دانش آموزان پایه نهم مهريز برگزار شد

همایش هدایت تحصیلی اولیای دانش آموزان پایه نهم مهريز برگزار شد


همایش هدایت تحصیلی اولیای دانش آموزان پایه نهم با حضور و سخنرانی معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

همایش هدایت تحصیلی اولیای دانش آموزان پایه نهم با حضور و سخنرانی معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و مدیر آموزش و پرورش  مهریز در کانون شهید کشاورزی این شهرستان برگزار شد