نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پيام مشترك فرماندار و مدیر آموزش و پرورش مهریز به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهاي آموزش و پرورش

پيام مشترك فرماندار و مدیر آموزش و پرورش مهریز به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهاي آموزش و پرورش


فرماندار و مدیر آموزش و پرورش مهریز به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهاي آموزش و پرورش پيام مشتركی صادر نمودند.

فرماندار و مدیر آموزش و پرورش مهریز به مناسبت گرامیداشت هفته شوراهاي آموزش و پرورش پيام مشتركی صادر نمودند.