نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه توجیه و تبلیغ شورای پروژه مهر مهریز تشكیل شد

کارگروه توجیه و تبلیغ شورای پروژه مهر مهریز تشكیل شد


کارگروه توجیه و تبلیغ از كمیته های شش گانه شورای پروژه مهر در مهریز تشكیل شد.

 

جلسه کارگروه توجیه و تبلیغ پروژه مهر با حضور معاونت آموزشی و دبیر شورا و سایر اعضاء به منظور تبیین شرح وظایف کارگروه و تدوین تقویم اجرایی فعالیت ها در دفتر معاونت آموزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز در این نشست رئیس کارگروه  توجیه و تبلیغ هدف این كمیته را فراهم كردن شرایط مناسب برای بازگشایی با شكوه مدارس در سال تحصیلی جدید و ورود پرشور و نشاط دانش آموزان به مدارس دانست و بر اطلاع رسانی دقیق و شفاف در همه زمینه های آموزشی، پرورشی و عمرانی در سطح مدیریت و مدارس شهرستان تاكید كرد.

سید محسنی بازگشایی مدارس در مهرماه را فرایندی گسترده و عظیم دانست كه باید با همكاری و برنامه ریزی دقیقی از سوی اعضا همراه باشد.

وی در ادامه مطالبی را در خصوص تشكیل جلسه با اعضاء در شرح وظایف کارگروه  و ترویج برنامه ها ،انتظارات کارگروه از مدیران مدارس، زمانبندی اجرای آن و همكاری با سایر کارگروهها در انجام  فرایند بازگشایی مدارس بیان کرد.

وی پوشش خبری مناسب از فعالیت های پروژه مهر 96، اطلاع‌رسانی در سطح شهر در ارتباط با بازگشایی با شکوه مدارس و هفته دفاع مقدس، دعوت از خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان،فرهنگیان و دانش آموزان شاخص و نمونه در مراسم بازگشایی مدارس ، مهندسی افكار عمومی ، تشكیل جلسات هفتگی و پیگیری نحوه اطلاع‌رسانی به مدیران و اولیای دانش‌آموزان را از مهمترین  برنامه های این کارگروه عنوان نمود.