نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برگزیده استانی توسط فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی

مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی موفق به کسب رتبه برگزیده استانی شد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: هما زارع بیدکی دبیر ریاضی مدارس مهریز در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی موفق به کسب رتبه برگزیده استانی شد و به مرحله کشوری این مسابقات راه یافت.

سید کاظم حسینی المدواری افزود: جشنواره تولید محتوای الکترونیکی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و با توجه به راهکار این سند مبنی بر محور قرار دادن فناوری های نوین در امر یاددهی و یادگیری برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: محتواهای الکترونیک تولید شده شامل نرم افزارهای چندرسانه ای کمک آموزشی درسی و خلاقانه متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان است.