نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

760 دانش آموز داوطلب مهریزی در کنکور 97 رقابت می کنند

مدیر آموزش و پرورش مهریز
مدیر آموزش و پرورش مهریز از رقابت 760 دانش آموز داوطلب آزمون کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این شهرستان خبر داد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: آزمون سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همزمان با سراسر کشور روزهای پنج شنبه هفتم و جمعه هشتم تیرماه در این شهرستان برگزار می شود.
کارآموز با اشاره به حضور 760 داوطلب در این آزمون گفت: از مجوع کل شرکت کنندگان 432 نفر زن و 328 نفر مرد می باشند و بیشترین آمار شرکت کنندگان مربوط به آزمون گروه آزمایشی تجربی با 268 نفر شرکت کننده می باشد.

وی افزود: این دانش آموزان در پنج رشته ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی با هم رقابت می کنند.
آزمون گروه های ریاضی و فنی، علوم انسانی و هنر روز پنجشنبه هفتم تیر ماه و داوطلبان گروه های زبان خارجی و علوم تجربی نیز در روز جمعه هشتم تیرماه برگزار می شود
.