سخن بزرگان :

  • آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است. پیامبر اکرم (ص )

  • هر روزی که در آن نافرمانی خدا نشود عید است . امام علی(ع)

  • نیکویی گفتار در کوتاه بودن آن است . امام علی(ع)

  • به احترام پدر و معلمت از جای برخیز گرچه فرمان روا باشی . امام علی (ع)

آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مهریز برگزار شد
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مهریز برگزار شد
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مقطع ششم ابتدایی در مهریز برگزار شد
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مقطع ششم ابتدایی در مهریز برگزار شد
photo_۲۰۲۰-۰۷-۳۰_۱۱-۱۳-۱۹ (3).jpg
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در مقطع ششم ابتدایی در مهریز برگزار شد
کسب رتبه برگزیده استانی توسط فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی
کسب رتبه برگزیده استانی توسط فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی
مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی موفق به کسب رتبه برگزیده استانی شد.
مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی موفق به کسب رتبه برگزیده استانی شد.
4813250_459.jpg
مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: فرهنگی مهریزی در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی موفق به کسب رتبه برگزیده استانی شد.
بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحان نهایی مهریز
بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحان نهایی مهریز
بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحان نهایی مهریز
بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحان نهایی مهریز
photo_۲۰۲۰-۰۶-۰۷_۱۳-۱۳-۰۱-1.jpg
بازدید مدیر آموزش و پرورش مهریز از حوزه های امتحان نهایی مهریز

تقویم رویدادها
تقویم رویدادها همه رویدادها

نمایش نظرسنجی
نمایش نظرسنجی

به چه میزان از خدمات ارائه شده در سایت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهریز رضایت دارید؟