صورتجلسات
صورتجلسات

صورتجلسه شماره یک

صورتجلسه شماره دو

صورتجلسه شماره سه

صورتجلسه شماره چهار

صورتجلسه شماره پنج

 

 

 

شرح وظایف کارگروه های پروژه مهر
شرح وظایف کارگروه های پروژه مهر

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

اخبار پروژه مهر
اخبار پروژه مهر

ثبت نام و سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی1400-1399آغاز شد
ثبت نام و سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی1400-1399آغاز شد
ثبت نام و سفارش الکترونیکی بسته‌های آموزشی سال تحصیلی1400-1399 از فردا 24 فرودین ماه آغاز می‌شود.