نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح بشری در مهریز

اجرای طرح بشری در مهریز


همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر
همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر طرح بشری در مهریز اجرا شد

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر طرح بشری(بهبود وضعیت بهداشتی_آموزشی دختران پایه هفتم مدارس روستایی)در مدارس روستایی زکیه،آسیه،صادقی نژاد و امام رضا(ع)شهرستان مهریز به اجرا درآمد.
در این طرح دختران در رابطه با بلوغ در کارگاه 2 ساعته توجیه شدند و بسته بهداشتی به آنها اهدا شد.
 کارگاه آموزشی ویژه اولیای دانش آموزان نیز در این رابطه برگزار خواهد شد.